Utenlandsk arbeidskraft


KAPITTEL:

Nettadresser/Lenker


Mer informasjon om boka..


Nettadresser/Lenker

Eksterne lenker
Side 17, UDI.no Informerer om alle krav i forbindelse med søknad om arbeids- og oppholdstillatelser, saksbehandlingstider m.m.
Side 17. Oversikt over hvilke søknadsskjema som skal benyttes for søkere fra EØS-området
Side 17. Oversikt over hvilke søknadsskjema som skal benyttes for søkere utenfor EØS-området
Side 17. Oversikt over fullmaktsskjema når arbeidsgiver søker på vegne av arbeidstaker
Side 18. Søknadsskjema for søkere utenfor EØS-området
Side 19. Arbeidstilbud som skal fylles ut av arbeidsgiver – 2 sider.
Side 19. Saksbehandlingstider i UDI
Side 19. Fullmaktsskjema som arbeidstaker fyller ut og arbeidsgiver vedlegger søknad på vegne av arbeidstaker.
Side 19. gjelder for å innvilge arbeids- og oppholdstillatelse for faglært/spesialist for land utenfor EØS
Side 19. Fornyet søknad om oppholdstillatelse for borgere fra EØS-land
Side 23. Informasjon fra Arbeidstilsynet om innføring av ID-kort i byggenæringen
Side 23. Adresse for mer informasjon og bestilling av ID-kort
Side 25 og 33. Informasjon fra Skattedirektoratet
Side 25. Oversikt over skatteetatens rapporteringsskjema der du kan hente RF-1198 for rapportering av arbeidstakere til SFU
Side 25. Informasjon fra NAV om alle forhold vedrørende trygdelovgivningen
Side 31 og 39. Tariffnemnda’s hjemmeside som nederst har lenke til de enkelte vedtak om allmenngjøring
Side 33 og 41. Direkte lenke til RF-1198 for rapportering av utenlandske arbeidstakere
Side 33. Informasjon fra skatteetaten om hvordan du kan få en skatteattest
Side 33 og 41. Direkte lenke til RF-1199 for rapportering av utenlandske oppdragstakere
Side 34 og 43. Kontaktinformasjon til Nav Madla for levering av bekreftelse på utenlandske arbeidstakeres medlemskap i hjemlandets trygdeordning
Side 46. EURES – den europeiske arebidsmarkedsportalen som NAVn samarbeider med for rekruttering av arbeidstakere fra utlandet