Elektroteknikk – grunnleggende teori og praktiske øvinger


KAPITTEL:

Kap 1 Elektrofag
Kap 2 Elektrisitet
Kap 3 Likespenningskilder
Kap 4 Likespenning og likestrøm
Kap 5 Bruksenheter for spenning, strøm og resistans
Kap 6 Energi og effekt i likespenningskretser
Kap 7 Måling av likespenning, likestrøm og resistans
Kap 8 Ohms lov
Kap 9 Motstander og seriekobling av motstander
Kap 10 Parallellkobling av motstander
Kap 11 Resistans og spenningsfall i elektriske ledere
Kap 12 Temperaturens innvirkning på resistansen i elektriske ledere
Kap 13 Elektriske batterier
Kap 14 Elektriske kondensatorer
Kap 15 Magnetisme og elektromagnetisme
Kap 16 Elektromagnetisk induksjon
Kap 17 Vekselspenning
Kap 18 Vekselspenningens maksimalverdi, momentanverdi og effektivverdi
Kap 19 Sikkerhet ved arbeid med praktiske øvinger
Kap 20 Energi og effekt i elektriske varmeelementer
Kap 21 Vekselspenningskretser med resistiv, induktiv og kapasitiv last
Kap 22 Serie- og parallellkobling av resistiv, kapasitiv og induktiv last
Kap 23 Fasekompensering
Kap 24 Trefase vekselspenning
Kap 25 Spenningsfall og effekttap i ledninger
Kap 26 Transformatorer
Kap 27 Likespenningsmotorer
Kap 28 Vekselstrømsmotorer
Kap 29 Elektriske måleinstrumenter og målinger
Kap 30 Noen vanlige komponenter i elektriske og elektroniske kretser
Andre ressurser


Mer informasjon om boka..


Kap 6 Energi og effekt i likespenningskretser

Oppgaver
Nettbaserte oppgaver kapittel 6