HMS-håndboka


KAPITTEL:

Hele boka


Mer informasjon om boka..


Hele boka

Rettelser/Tillegg
Mini HMS-parlør


  
Eksterne lenker
NELFO
NAV
Arbeidstilsynet
Sentrale lover og forskrifter på engelsk
Arbeidstilsynet om asbest
Brannvernforeningen
Strålevern - om elallergi
Helsedirektoratet - hjelpetelefoner psykisk helse
Hjelpetelefoner, nettsteder, lenker - psykisk helse
AKAN
AKAN - metodebok
NHO
Arbeidstilsynet - veiledning til internkontrollforskriften
Arbeidstilsynet - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Standarder på Standard.no
Standarder hos NEK
Bedrifttsnavn eller org.nr.
Lovdata
DSB - Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap
Lover (Gyldendal Akademisk)
Klima- og forurensingsdirektoratet
Norsk Teknologi
LO (Landsorganisasjonen)
Arbeidsmiljøsenteret
Teknologisk Institutt