Elenergisystemer i praksis


KAPITTEL:

Oppgaver og illustrasjoner
Skjemaer
Plantegninger
Lenker


Mer informasjon om boka..


Plantegninger

Rettelser/Tillegg
Block Watne plantegning, med møbler, med mål
Block Watne plantegning, uten møbler, med mål
Block Watne kjøkken, uten møbler
Block Watne kjøkken, med møbler
Kjøkken type Brekkestø, perspektiv øy
Kjøkken type Brekkestø, perspektiv (uten farger)
Kjøkken type Brekkestø, perspektiv (med farger)
Kjøkken type Brekkestø, plantegning